Beantwoord hier de korte quiz over huurrecht. Houd uw score bij, krijg inzicht in uw eigen kennis én die van uw vakgenoten.

VRAAG 1/3

De verhuurder stuurt de huurder een afrekening over de servicekosten, waaruit blijkt dat de huurder nog € 250,- moet bijbetalen. Laatstgenoemde heeft twijfels over een aantal posten en de berekening ervan. Huurder eist daarom van de verhuurder dat hij hem kopieën van alle bonnen en facturen stuurt, zodat de huurder een en ander kan controleren. Moet de verhuurder op die eis ingaan?

 
 
  •  
  •  
  •  
VRAAG 2/3

Verhuurder Reinier wil een complex dat hij verhuurt renoveren. Er wonen twintig huurders in het complex. De renovatie heeft geen bouwkundige noodzaak: constructief is het complex in orde. Renoverende Reinier vraagt zich af of hij de voorgenomen plannen kan afdwingen.

 
 
  •  
  •  
VRAAG 3/3

Renoverende Reinier heeft het antwoord op de vorige vraag gelezen. Daardoor is hij tot de conclusie gekomen dat als 70% van zijn huurders -dus minimaal 14- met zijn plannen instemt, wettelijk gezien, zijn voorstel vermoed wordt redelijk te zijn. Hij stuurt al zijn huurders een brief, waarin hij laat weten dat inmiddels 15 huurders en dus meer dan 70% heeft ingestemd. Is Reinier verplicht om de huurders die niet hebben ingestemd te informeren over het feit dat zij zelf het initiatief moeten nemen om het voorstel op redelijkheid bij de rechter te laten toetsen?

 
 
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEL HIER UW VRAAG

Werkt u bij een professionele verhuurder en hebt u zelf een vraag? Vul het onderstaande formulier in en ontvang antwoord binnen 5 werkdagen!

 

OVER HUURRECHTQUIZ.NL

Kjenning en VBTM Advocaten hebben deze website opgezet om de kennisontwikkeling binnen de corporatiesector op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en bedrijfsonroerendgoed te verbeteren. Zij zorgen dat er telkens nieuwe (actuele) vragen klaarstaan om u te helpen in uw vak.

LEES MEER
 

POWERED BY: