Beantwoord hier de korte quiz over huurrecht. Houd uw score bij, krijg inzicht in uw eigen kennis én die van uw vakgenoten.

VRAAG 1/3

Pietje huurt van de gemeente een woning die voor afbraak is bestemd. Dit was al zo ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst. Pietje ontvangt van de gemeente een brief dat hij de woning dient te verlaten, en wel binnen twee maanden, omdat de woning gesloopt gaat worden. Pietje is van oordeel dat dit geen rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkomst betreft. Hij stelt dat de wet limitatieve en imperatieve opzeggingsgronden kent en dat daaraan in dit geval niet is voldaan. Heeft Pietje gelijk?

 
 
  •  
  •  
VRAAG 2/3

Op 1 juli is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking is getreden. Door deze wet is het mogelijk tijdelijke huurovereenkomst te sluiten: maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Hoe komt deze tijdelijke huurovereenkomst te eindigen?

 
 
  •  
  •  
  •  
VRAAG 3/3

Een woningcorporatie uit Leiden bezit een recent leeggekomen zelfstandige woning die zij wil slopen ten behoeve van nieuwbouw. De sloop van de woning vindt naar verwachting over ongeveer drie jaar plaats en zij wenst in de tussengelegen periode de woning te verhuren. De potentiële huurder betreft een Groningse student die in de eindfase van zijn studie zit en slechts voor het afronden van zijn driejarige master tijdelijk in Leiden wil verblijven. Welke type huurovereenkomst is in dit geval het meest geschikt?

 
 
  •  
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEL HIER UW VRAAG

Werkt u bij een professionele verhuurder en hebt u zelf een vraag? Vul het onderstaande formulier in en ontvang antwoord binnen 5 werkdagen!

 

OVER HUURRECHTQUIZ.NL

Kjenning en VBTM Advocaten hebben deze website opgezet om de kennisontwikkeling binnen de corporatiesector op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en bedrijfsonroerendgoed te verbeteren. Zij zorgen dat er telkens nieuwe (actuele) vragen klaarstaan om u te helpen in uw vak.

LEES MEER
 

POWERED BY: