Beantwoord hier de korte quiz over huurrecht en bedrijfsonroerendgoed. Houd uw score bij, krijg inzicht in uw eigen kennis én die van uw vakgenoten.

VRAAG 1/3

Een huurder betaalt structureel de huur op de derde van de maand. Contractueel is echter afgesproken dat de huurder de huurpenningen dient te voldoen vóór het begin van de maand waarop de huurpenningen betrekking hebben. De verhuurder heeft de huurder meerdere malen aangesproken op het feit dat hij de huurpenningen steeds drie dagen te laat betaalt, met het verzoek om tijdig de huur te betalen. De huurder blijft echter de huurpenningen te laat betalen. De verhuurder kan op grond hiervan met succes een procedure starten tot ontbinding van de huurovereenkomst.

 
 
  •  
  •  
VRAAG 2/3

De Huurcommissie heeft bij uitspraak, verzonden op 1 februari 2015, de huurprijs verminderd tot 40% wegens vermeende gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is het met deze uitspraak niet eens. Hij wil de uitspraak daarom voorleggen aan de kantonrechter. Binnen welke termijn dient hij dit te doen?

 
 
  •  
  •  
  •  
VRAAG 3/3

Een huurder van een kledingwinkel stelt dat hij vanwege de financiële crisis niet genoeg omzet draait. Hij wil graag zijn huurovereenkomst overdragen aan een bevriende ondernemer die in de bedrijfsruimte een snackbar wil beginnen. Gezamenlijk verzoeken zij de verhuurder mee te werken aan een indeplaatsstelling (art. 7:307 BW). De verhuurder ziet dit niet zitten. Is de verhuurder wettelijk gehouden hieraan mee te werken?

 
 
  •  
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEL HIER UW VRAAG

Werkt u bij een professionele verhuurder en hebt u zelf een vraag? Vul het onderstaande formulier in en ontvang antwoord binnen 5 werkdagen!

 

OVER HUURRECHTQUIZ.NL

Kjenning en VBTM Advocaten hebben deze website opgezet om de kennisontwikkeling binnen de corporatiesector op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en bedrijfsonroerendgoed te verbeteren. Zij zorgen dat er telkens nieuwe (actuele) vragen klaarstaan om u te helpen in uw vak.

LEES MEER
 

POWERED BY: